50 Ευρωβουλευτές ζητούν να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης

25.7.13

50 Ευρωβουλευτές από 18 χώρες της Ε.Ε. και από τις πολιτικές ομάδες των Συντηρητικών, Λαϊκών, Φιλελευθέρων, Πρασίνων, Σοσιαλιστών και της Αριστεράς υπέγραψαν επιστολή ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης.

Οι Ευρωβουλευτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή, Κρίτωνα Αρσένη να στηρίξουν με την υπογραφή τους την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (EFPSU).

Με την επιστολή οι Ευρωβουλευτές ζητούν από τους υποψήφιους αγοραστές......να αποσυρθούν από το διαγωνισμό. Χαρακτηριστικό της μαζικής υιοθέτησης του αιτήματος από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι μεταξύ των συνυπογραφόντων περιλαμβάνονται: η επικεφαλής των Φιλανδών Σοσιαλιστών Liisa Jaakonsaari, η επικεφαλής των Σουηδών Σοσιαλιστών Marita Ulvskog, αλλά και η επικεφαλής της ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς Gabriele Zimmer.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής και η λίστα των Ευρωβουλευτών που συνυπογράφουν:

Προς τις εταιρίες που συμμετέχουν στη διαδικασία εξαγοράς της ΕΥΑΘ: Δε σας θέλουμε στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλούμε να αποσύρετε την προσφορά σας.
Ο τύπος αναφέρει ότι η εταιρία σας συμμετέχει στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης. Σας ζητάμε να αποσύρετε την προσφορά σας.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ βρίσκει αντίθετους τους πολίτες της πόλης, τους εργαζόμενους, καθώς και τους δήμους της Θεσσαλονίκης. Ο μόνος λόγος που η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης είναι ακόμη σε εξέλιξη είναι γιατί αυτή επιβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται υπό την πίεση της Τρόικας για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Δεν υπάρχει τίποτα ευγενές στην κερδοσκοπία από την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, ούτε για εσάς ούτε για την εταιρία σας. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, που υποστηρίζονται από πολλές άλλες ομάδες ανησυχούν ότι η εταιρία σας από αυτή την επένδυση θα επιδιώξει κέρδη εις βάρος των πολιτών της Θεσσαλονίκης και των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ. Όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές, είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε μεγάλο διάστημα παρατεταμένης αντίδρασης τόσο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι αγώνες αυτοί είναι καλά οργανωμένοι και τεκμηριωμένοι. Οι εταιρίες που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες καταλήγουν με τη φήμη τους αμαυρωμένη, την αξιοπιστία τους κατακερματισμένη, τους επιχειρηματικούς κινδύνους αυξημένους και τα κέρδη περιορισμένα. Πιστεύουμε ότι η προσφορά σας βασίζεται σε μια αδύναμη επιχειρηματική υπόθεση. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι επιχειρήσεις σήμερα δεν βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στον οπορτουνισμό, ούτε λαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που είναι σαφώς ανεπιθύμητες.
Υπάρχει εναλλακτική λύση για την ΕΥΑΘ, που υποστηρίζεται από τους εργαζόμενους της ΕΥΑΘ, τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, τους δήμους και εμάς. Αυτή είναι να παραμείνει το νερό στην ιδιοκτησία του δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Απορρέει από το γεγονός ότι το νερό είναι ένα κοινό αγαθό και η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, όπως αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ (2010) και την επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ‘Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα’.

Ζητούμε λοιπόν να αποσύρετε την προσφορά σας και να αφήσετε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να καθορίσουν το μέλλον της ΕΥΑΘ.

Με εκτίμηση,
Υπογράφηκε από
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

· ANDERSON Martina, Confederal Group of the European United Left - Nordic
Green Left, Ireland
· ARLACCHI Pino, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Italy
· ARSENIS Kriton, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Greece
· BALDINI Marino, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Croatia
· BÈLIER Sandrine, Group of the Greens/European Free Alliance, France
· BENNAHMIAS Jean-Luc, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, France
· CASHMAN Michael, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, United Kingdom
· CASTEX Françoise, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, France
· CHILDERS Nessa, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Ireland
· COFFERATI Sergio Gaetano, Group of the Progressive Alliance of Socialists
and Democrats in the European Parliament, Italy
· DELVAUX Anne, Group of the European People's Party (Christian Democrats), Belgium
· EICKHOUT Bas, Group of the Greens/European Free Alliance, Netherlands
· GARCIA-HIERRO CARABALLO Dolores, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Spain
· HÂNDEL Thomas, Confederal Group of the European United Left - Nordic
Green Left, Germany
· JAAKONSAARI Liisa, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Finland
· JADOT Yannick, Group of the Greens/European Free Alliance, France
· JONG de Cornelis, Confederal Group of the European United Left - Nordic
Green Left, Netherlands
· KADENBACH Karin, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Austria
· KLEVA KEKUŠ Mojca, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Slovenia
· KLUTE Jürgen, Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, Germany
· KOVÀCS Béla, Non-attached Members, Hungary
· LAMBERT Jean, Group of the Greens/European Free Alliance, United
Kingdom
· LEICHTFRIED Jörg, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Austria
· LEINEN Jo, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in
the European Parliament, Germany
· MERKIES Judith A., Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Netherlands
· MILANA Guido, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Italy
· MIRANDA Ana, Group of the Greens/European Free Alliance, Spain
· PALECKIS Justas Vincas, Lithuania
· PAPADOPOULOU Antigoni, Group of the Progressive Alliance of Socialists
and Democrats in the European Parliament, Cyprus
· PERELLO RODRIGUEZ, Andres, Group of the Progressive Alliance of
Socialists and Democrats in the European Parliament, Spain
· PIRILLO Mario, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Italy
· PITTELA Gianni, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Italy
· PRODI Vittorio, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Italy
· REGNER Evelyn, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Austria
· RIVASI Michèle, Group of the Greens/European Free Alliance, France
· ROMEVA I RUEDA Raül, Group of the Greens/European Free Alliance, Spain
· RÜHLE Heidi, Group of the Greens/European Free Alliance, Germany
· SCHOLZ Helmut, Confederal Group of the European United Left - Nordic
Green Left, Germany
· SIMON Peter, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Germany
· STADLER Ewald, Non-attached member, Austria
· STAES Bart, Group of the Greens/European Free Alliance, Belgium
· TARABELLA Marc, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Belgium
· TOIA Patrizia, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Italy
· ULVSKOG Marita, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Sweden
· VAJGL Ivo, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe,
Slovenia
· WEIDENHOLZER Josef, Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats in the European Parliament, Austria
· WILS Sabine, Confederal Group of the European United Left - Nordic Green
Left, Germany
· WOJCIECHOWSKI Janusz, European Conservatives and Reformists Group,
Poland
· ZANONI Andrea, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe,Italy
· ZIMMER Gabi, President of Confederal Group of the European United Left -
Nordic Green Left, Germany, Germany