Ένα γραφειοκρατικό χάος εμποδίζει τον εκτελωνισμό αναπηρικών Ι.Χ.

27.7.13

Παραθέτω ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ):

Για πολλοστή φορά η ΕΣΑμεΑ απευθύνεται στους αρμοδίους για τον εκτελωνισμό των εγκλωβισμένων αναπηρικών Ι.Χ. από τα τελωνεία της χώρας. Τα τελευταία δύο χρόνια οι ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα, πέρα από την ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία: οι τελωνειακές αρχές δεν έκαναν δεκτές τις νέες γνωματεύσεις ΚΕΠΑ, αφού σε αυτές τις γνωματεύσεις οι αναπηρίες αναγράφονται με την ορολογία......που ορίζει ο νέος Πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας που χρησιμοποιούν οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ. Η αναγραφή των αναπηριών/παθήσεων στις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν έρχεται σε συμφωνία με τις αναπηρίες/παθήσεις όπως αυτές καθορίζονται στον βασικό νόμο 1798/88, άρθρο 16, για την ατελή εισαγωγή των αναπηρικών αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ δεν δέχονται να παραθέσουν ειδική σημείωση στην Γνωμάτευση με την ένδειξη ότι η αναγραφόμενη κατηγορία αναπηρίας/χρόνιας πάθησης εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως είχε ζητήσει εγγράφως η αρμόδια τελωνειακή διεύθυνση του Υπουργείου.

Για να λυθούν τα ανωτέρω, πριν έξι μήνες προβλέφθηκε η έκδοση ΚΥΑ για το θέμα. Νέα ασυμφωνία έχει επέλθει μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ που έχουν καταθέσει σχετική γνωμοδότηση για την αντιστοίχηση των παθήσεων και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών!

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι του μέτρου ατελούς εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου που έχουν αποθηκευμένα τα αυτοκίνητά τους στις αποθήκες των τελωνείων υφίστανται υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση. Εκτός όμως της καταβολής αποθηκεύτρων, που αυξάνει το κόστος αγοράς του αυτοκινήτου, οι δικαιούχοι υφίστανται σοβαρές δυσκολίες στη μετακίνησή τους προκειμένου να πάνε στην εργασία τους ή στα κέντρα παροχής θεραπευτικών πράξεων η εν γένει

Είναι αδιανόητο χιλιάδες δικαιούχοι αναπηρικού αυτοκινήτου να μην μπορούν να παραλάβουν το αυτοκίνητό τους, επειδή οι αρμόδιοι των υπηρεσιών του ΙΚΑ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο θέμα της αντιστοίχησης των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ.