Σάλος με πιθανή κατάργηση της Διαύγειας με διαβούλευση μιας ημέρας- Διαψεύδει ο Μητσοτάκης

3.10.13


Πλήγμα κατά της διαφάνειας και της ανοιχτής διακυβέρνησης φέρνει ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε συντάκτη μίας διοικητικής πράξης, το εάν αυτή θα αναρτηθεί στην «Διαύγεια» ή όχι, προκειμένου να αποκτήσει νομική ισχύ.


Μάλιστα, μόνον ερωτηματικά γεννώνται από το γεγονός ότι η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», στο οποίο εμπεριέχεται η επίμαχη τροποποίηση, διαρκεί μόλις 24 ώρες και, ως εκ τούτου, συνιστά παρωδία.

Ειδικότερα, η ρύθμιση τροποποιεί και αλλοιώνει τον πυρήνα του Ν.3861/2010, γνωστότερου ως «νόμου Ραγκούση», διότι αντικαθιστά την πλέον θεμελιώδη πρόνοια (παράγραφος 2, άρθρο 4), που ορίζει ότι οι διοικητικές πράξεις «δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο» με άλλη διατύπωση, η οποία προβλέπει ότι οι αποφάσεις του κράτους «ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο ...εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

Δηλαδή, κάθε συντάκτης μίας διοικητικής απόφασης θα μπορεί να κρίνει από μόνος του, εάν αυτή πρέπει να αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Κι εάν το κάνει, τότε η πράξη του θα ισχύει χωρίς να χρειαστεί να το μάθει κανένας μας, διότι ο νόμος θα του παρέχει ελεύθερα το δικαίωμα της αυτεξαίρεσης.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης του «Βήματος», η «έμπνευση» της συγκεκριμένης ρύθμισης εκπορεύεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, φορείς που έχουν δικά τους «κλειστά» συστήματα καταγραφής δεδομένων, για τους λογαριασμούς του κράτους και τις προμήθειες του δημοσίου, αντίστοιχα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, επιδιώκεται να ενταχθεί η εξαίρεση της δημοσίευσης στη «Διαύγεια» των οικονομικών δαπανών του κράτους στις προαπαιτούμενες δράσεις για την εκταμίευση της επόμενης δόσης από τους δανειστές.


Σχόλιο Παραπολιτικής: Το επίμαχο κι απαράδεκτο άρθρο της διαβούλευσης εδώ.

Το χειρότερο για μένα είναι αυτό το σημείο αλλαγής, το οποίο είναι σχεδόν απίστευτο καθώς ουσιαστικά ανέχεται το να εκδίδει η Διοίκηση διαφορετικά έγγραφα και μάλιστα να μην υπερισχύει αυτό που δημοσιεύθηκε!

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»

Πριν από περίπου μια ώρα, ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε μέσω του Twitter:


Προσωπικά, δεν καταλαβαίνω τι ορίζει ο υπουργός ως «φήμες» μιας και το άρθρο της διαβούλευσης είναι πολύ συγκεκριμένο αλλά παράλληλα δεν θεωρώ ότι θα βάλει την υπογραφή του ο συγκεκριμένος πολιτικός στην κατάργηση ενός σπουδαίου θεσμού διαφάνειας όπως είναι η Διαύγεια.

Ας κάνουμε λοιπόν λίγη υπομονή για το δελτίο Τύπου.