Χωρίς θερμομόνωση 3 στα 10 κτίρια στην Ελλάδα- Το επίδομα θέρμανσης θα μας σώσει;

19.1.14


Χωρίς θερμομόνωση, με παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα ψύξης-θέρμανσης αποδεικνύεται 1 στα 3 κτίρια της χώρα μας, καταλαμβάνοντας σημαντικό ποσοστό ανάμεσα στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις «Η» και «Ζ».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, με αφορμή τα τρία χρόνια εφαρμογής του θεσμού της Ενεργειακής Επιθεώρησης, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί συνολικά περισσότερα από 509.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία αποτελούν ένα πρώτο δείγμα για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Ειδικότερα, το 2011 εκδόθηκαν 60.640 ΠΕΑ, 219.804 ΠΕΑ το 2012, και 226.077 ΠΕΑ το 2013, ενώ μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2014 συνολικά καταμετρώνται 2.501 ΠΕΑ.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, το 30% του δείγματος, περίπου 149.000 ΠΕΑ, ανήκει στις χαμηλές βαθμίδες Ενεργειακής Απόδοσης. Συγκεκριμένα, σχεδόν 86.000 ΠΕΑ αντιστοιχούν στην ενεργειακή κλάση «Ζ» και επιπλέον 53.000 ΠΕΑ στην κατηγορία «Η».
Τα εκδοθέντα ΠΕΑ αφορούν κυρίως (σε ποσοστό 79%) κτίρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1950-2009. Ενώ, το μεγαλύτερο ποσοστό (65,5%) των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορά σε κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν. Παράλληλα, παρατηρείται ότι, ο αριθμός των ΠΕΑ με λόγο έκδοσης «Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση» για το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ' οίκον» έχει αυξηθεί το 2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Στην ανάλυση των στοιχείων επισημαίνεται πως εφόσον τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) τότε, θα είχαμε κατά μέσο όρο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 66,03% για τις μονοκατοικίες, 56,06% για τις πολυκατοικίες, 37,68% για τα γραφεία, 44,44% για τα καταστήματα, για τα εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 51,73%, για τα εκπαιδευτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 47,14% και για τα νοσοκομεία 36,92%.

Τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί στη Νομαρχία Αθηνών (30,77%), στο Νομό Θεσσαλονίκης (12%), στη Νομαρχία Πειραιώς (4,7%) και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (4,3%).

Οι χρήσεις μονοκατοικία, πολυκατοικία (κυρίως διαμερίσματα), γραφεία και καταστήματα, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) των χρήσεων ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ κτίρια του τριτογενούς τομέα υπολείπονται των προηγούμενων. Από τα στοιχεία για τη Μέση Κατανάλωση των κτιρίων ανάλογα με την χρήση και την κλιματική ζώνη και Ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων ανά Κλιματική Ζώνη αναδεικνύεται το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Πηγή: Ημερησία

Σχόλιο Παραπολιτικής: Ποια είναι η λύση που προτείνει το πολιτικό σύστημα στο παραπάνω πρόβλημα; Μα φυσικά η παροχή του...επιδόματος θέρμανσης με το οποίο τα νοικοκυριά θα αγοράζουν πετρέλαιο για να το πετάνε στη μαύρη τρύπα των ενεργοβόρων ελληνικών κτιρίων.

Βραχυπρόθεσμες δαπανηρές λύσεις αντί μιας εθνικής στρατηγικής εξοικονόμησης ενέργειας. Άξιοι της μοίρας μας. Ένα σχετικό παλαιότερο άρθρο της Παραπολιτικής εδώ.